Sprawdzarki cen prezentują cenę towaru na podstawie odczytanego kodu kreskowego. Dzięki zastosowaniu sprawdzarek cen w obiekcie handlowym klient zawsze uzyska aktualną informację o cenie wybranego towaru. Będzie to cena taka jak przy kasie.


D O B Ó R S P R AWD Z A R K I :

  • obiekty o dużym natężeniu ruchu: model LAN, LAN bezprzewodowy, z wizyjnym czytnikiem kodów kreskowych i wyświetlaczem graficznym
  • obiekty o średnim natężeniu ruchu: model LAN, z czytnikiem laserowym wielokierunkowym i wyświetlaczem znakowym
  • obiekty o małym natężeniu ruchu: model RS, z czytnikiem laserowym jednokierunkowym i wyświetlaczem znakowym

W A R T E P O D K R E Ś L E N I A :

  • oszczędność czasu i pracy personelu, szczególnie w sytuacjach częstych zmian cen
  • zwrot inwestycji zakupu sprawdzarki po 3-4 miesiącach eksploatacji (w zależności od wielkości sklepu, asortymentu towarów, liczby używanych metkownic)
  • kształt obudowy umożliwiający swobodne przyłożenie i odczyt kodu zarówno z małych, jak i dużych towarów
  • solidna obudowa eliminująca ryzyko umyślnego uszkodzenia urządzenia
  • błyskawiczny i wygodny odczyt kodu (sprawdzarki z czytnikiem wielokierunkowym i wizyjnym)
  • wyświetlanie tekstów reklamowych, informacji dla uczestników programów lojalnościowych, grafiki (sprawdzarki z wyświetlaczem graficznym)