Wagi kalkulacyjne znajdują zastosowanie tam, gdzie zachodzi potrzeba dokładnego pomiaru masy, szybkiego wyliczenia należności do zapłaty oraz przesłania wyniku ważenia do kasy fiskalnej lub terminala POS. Wagi kalkulacyjne serii Basic Price oraz ELZAB Prima K współpracują ze wszystkimi oferowanymi na rynku kasami. Wyjątkowo szerokie możliwości współpracy zapewniają wagi ELZAB Prima K. Wagi ELZAB Prima K współpracują z bazą towarową kasy lub własną. Spośród wag liczących na uwagę zasługują wagi ELZAB Prima i Basic Count posiadające funkcje liczące, dzięki czemu znajdują zastosowanie w sprzedaży konfekcjonowanej.

  • niezawodna współpraca z kasami fiskalnymi oraz terminalami POS
  • stabilny, odporny na przeciążenia układ pomiarowy
  • wygodna i trwała klawiatura umożliwiająca bezpośredni dostęp do towarów zaprogramowanych w pamięci wagi
  • wyświetlacze w obudowie lub na wysięgniku, czytelne w każdych warunkach oświetlenia